Αρχική Κανόνες Λειτουργίας Tips Επικοινωνία

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ GREEK-CHAT.VIP

 1. Απαγορεύονται οι όποιες ενέργειες έχουν σαν σκοπό να βλάψουν το chat ή τους χρήστες του. Ποινές θα δίνονται απο τους διαχειριστές/συντονιστές κατά την κρίση τους
 2. Απαγορεύονται οι προσβολές και οι ύβρεις προς άλλους χρήστες. *
 3. Οι ζητηθείσες εγγραφές νέων μελών αν δεν χρησιμοποιούνται θα διαγράφονται.
 4. Απαγορεύονται οι προσβολές και οι ύβρεις προς συγγενικά πρόσωπα χρήστών.
 5. Απαγορεύονται οι ύβρεις προς τα "Θεία".
 6. Απαγορεύεται οποιοδήποτε πορνογραφικό υλικό μέσα στο main. *
 7. Απαγορεύεται το flooding/spamming (text,gift,image,emoticon,κ.τ.λ).
 8. Απαγορεύονται τα nicks με υβριστικό-πρόστυχο περιεχόμενο.
 9. Απαγορεύονται τα nicks που αποσκοπούν σε απόσπαση χρημάτων
 10. Απαγορεύονται τα nicks με skype, facebook, viber, και κάθε άλλο μέσον διαδικτυακής επικοινωνίας και τα τηλέφωνα κινητά και μη.
 11. Απαγορεύονται τα nicks με διαφημιστικό περιεχόμενο(άλλων chat, radio, κ.τ.λ)
 12. Απαγορεύονται nicks με λέξεις που έχουν να κάνουν με το staff(admins,mods) του greek-chat.vip.
 13. Απαγορεύονται nicks με ρατσιστικό περιεχόμενο.
 14. Απαγορεύονται οι παράνομες δραστηριότητες(εμπόριο ναρκωτικών, απειλές  κατά των χρηστών, πορνεία).
 15. Απαγορεύονται στο main chat(κάθε room) πρόστυχες σεξουαλικές αναζητήσεις ή προτάσεις με χρηματικό αντάλλαγμα.
 16. Απαγορεύεται το πλασάρισμα άλλων ιστότοπων(chatrooms, radio, κερδοσκοπικών σελίδων.
 17. Απαγορεύονται στο main chat(κάθε room) skype, facebook, viber, και κάθε άλλο μέσον διαδικτυακής επικοινωνίας και τα τηλέφωνα κινητά και μη.
 18. Απαγορεύονται οι συνoμιλίες στο main chat(κάθε room) με κεφαλαία γράμματα(caps on) σε μόνιμη βάση γιατί δηλώνουν έντονο και προκλητικό ύφος.
 19. Απαγορεύεται η δημοσίευση στο main chat(κάθε room) των prive συνομιλιών αν δεν τηρούν τους  κανόνες του greek-chat.vip
 20. Απαγορεύονται στο main chat(κάθε room) οι άσεμνες φωτογραφίες, φωτογραφίες σκληρού περιεχομένου και φωτογραφίες χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση τους.
 21. Απαγορεύεται η διακίνηση κακόβολου λογισμικού.
 22. Απαγορεύεται η είσοδος σε χρήστες κάτω των 18 ετών.
 23. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα αντιτίθεται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 24. Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/συντονιστές του greek-chat.vip δε φέρουν καμία ευθύνη για τις δραστηριότητες των χρηστών που συνδέονται.
 25. Οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να προσθέσουν/αφαιρέσουν/αλλάξουν τους όρους χρήσης και τους κανόνες του greek-chat.vip.(θα υπάρχει σχετική προειδοποίηση στην αρχική σελίδα για διάστημα ενός μήνα).
 26. Το greek-chat.vip έχει δικαίωμα να συνεργαστεί με οποιαδήποτε αρχή(αστυνομία/εισαγγελία) εφόσον τους ζητηθεί ή το αντιληφθούν οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/συντονιστές και να δώσει στοιχεία σας(IP,κ.τ.λ).
 27. Οι ιδιοκτήτες έχουν τον τελευταίο λόγο σε οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ληφθεί κάποια απόφαση για το chat.
 28. Όποιος χρήστης δε τηρεί τους κανόνες του greek-chat.vip θα τιμωρείται με mute/kick/ban.
 29. Απαγορεύονται οι υποδείξεις προς τους διαχειριστές/συντονιστές για mute/kick/ban από τους χρήστες. *

  Διευκρινήσεις με αστερίσκο *

  2. και 6. Από τις 1:00π.μ μέχρι 05:00π.μ ισχύει ο κανόνας Dirty-Time! {πληροφορίες για τον κανόνα θα βρείτε στα Tips}

  29.Όποιος χρήστης θεωρεί οτι κάποιος από τους διαχειριστές/συντονιστές έκανε mute/kick/ban το οποίο δεν υπόκειται στους κανόνες μπορεί να το αναφέρει στο email: report@greek-chat.vip

  -Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του greek-chat.vip υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως  και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του greek-chat.vip