Αρχική Κανόνες Λειτουργίας Tips Επικοινωνία

TIPS του CHAT

                                                         
  1. DIRTY-TIME! Θα ισχύει από τις 1:00π.μ. έως 5:00π.μ. (Κατα τη διάρκεια του dirty-time παραγράφεται ο κανόνας 01 των Κανόνων Λειτουργίας)
  2. Το mute διαρκεί 3 λεπτά.(αφαιρείται μόνο κατόπιν κρίσης του Συντονιστή)
  3. Το kick διαρκεί 1 ώρα.(δεν αφαιρείται)
  4. Ban θα γίνονται μόνο από διαχειριστές εφόσον κριθεί απαραίτητο.
  5.